Kråknes laksevorpe - 
Laksevorpa på Hendset

448

Fakta og teknisk beskriving

Historie
Kroknes laksevorpe ble i tidligere tider ansett som en av de beste laksevorpene på Nordmøre. Den ligger i Halsa Kommune, på Krokneset. Vorpefisket er en gammel fiskemetode som kan føres helt tilbake til 1400-tallet. Eierforholdene i laksevorpa kan også føres helt tilbake til 1400-tallet. 

Økonomisk betydning
I tidligere tider hadde laksevorpene stor økonomisk betydning for bøndene som en inntekskilde ved siden av. På 17-1800-tallet kunne kornavlingene ofte slå feil og da var sjøen og det den gav viktig. Den gav både mat og inntekter på en gård.

Fiskemåten
Laksen følger strømmen inn mot nota. Mannen på flåta ser laksen på bunnen og roper: ’’Dra, dra!'' til den som er på land. Han drar så i tauet, som er festet i en talje, festet følger etter og inn/utløpet blir stengt. Hele nota dras så på land og laksen tas ut. De to som fisker bytter på og sitter i tre timers skift på flåten og på land. Huset på land, ved siden av laksevorpa ble brukt til overnatting og matlaging. Her kunne det bo en familie på 5 hele sommeren.

Artikkelforfatter: Nadja Hestflått
http://kulturminneatlas.avinet.no/object/dbarticle_preview.aspx?id=238